Post Tagged ‘gelijke rechten’

NO2H8 Suriname

In de tweede week van juli 2011 zei parlementslid Ronald Asabina in een officiële zitting van het parlement van Suriname dat homoseksualiteit volgens hem een ‘ziekte’ en een ‘afwijking’ is die ‘met wortel en tak’ zou moeten worden uitgeroeid. Het erkennen van homohuwelijken noemde hij een ‘Europese epidemie’. Verder zei hij geen moeite te hebben met vrouwenbesnijdenis.

Zijn uitspraken veroorzaakten een schok in het weldenkende deel van de Surinaamse samenleving in zowel Suriname als Nederland. Zijn aanhangers ontpopten zich als zogenaamde ‘ware Bijbelkenners’, want met de Bijbel in de hand voelde men zich sterk genoeg om de woorden van Asabina te herhalen en de homoseksuele medemens te veroordelen. Aan dat soort argumenten gebaseerd op zogenaamde Bijbelkennis heb ik geen boodschap; ooit zijn diezelfde teksten gebruikt om de slavernij van de Afrikaanse mens goed te praten en eeuwenlang in stand te houden. Het is daarom erg wrang dat de nazaten van diezelfde tot slaaf gemaakte Afrikanen nu met diezelfde bijbel in de hand hun eigen broeders en zusters veroordelen. Alsof men niet voor zichzelf kan nadenken. Op Facebook en andere social media ontstond een heftige discussie tussen aanhangers van Asabina en voorstanders van emancipatie.

De LGBT gemeenschap in Suriname liet van zich horen via persberichten en verklaringen en ging de discussie aan.  LGBT is een Engelse afkorting die staat voor ‘Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender’. Heel snel werd er een LGBT platform gevormd, met als doel de maatschappelijke discussie aan te gaan en op 11 oktober een eerste Nationale LGBT Coming Out Day te organiseren op de Internationale Coming Out Day.  Dat is ook gebeurd, de LGBT gemeenschap in Suriname heeft zichzelf  op een fantastische en respectvolle manier zichtbaar gemaakt  op 11 oktober.

Ook is men gestart met een NO2H8 campagne en is men bezig met de eigen emancipatie en die van de omringende samenleving.  Feit is: je zult zelf moeten knokken voor emancipatie om vrijheid en ruimte te creëren om te kunnen zijn wie je bent. Die boodschap is door grootheden als Mahatma Gandhi en Martin Luther King universeel uitgedragen. En sinds juli 2011 heeft de LGBT gemeenschap in Suriname deze boodschap goed begrepen. Sinds kort presenteert de gemeenschap zichzelf en haar NO2H8 strijd voor gelijke rechten via een website, klik hier om deze te vinden.

In de eerste dagen na de schokkende woorden van het parlementslid Asabina voelde de homoseksuele gemeenschap in Suriname zich onveilig, hij riep immers impliciet op tot fysieke agressie. Om hen te steunen, reageerden ook veel heteroseksuele mensen op een positieve manier. Mijn reactie op de stigmatiserende uitspraken van Asabina stuurde ik als ingezonden brief naar Starnieuws, waar het op 15 juli werd gepubliceerd. Er kwamen heel veel ondersteunende reacties naar de LGBT gemeenschap, als reactie op deze ingezonden brief. Ik plaats het ook hier, zodat de brief  toegankelijk is voor mensen die deze discussie is ontgaan.

Usha Marhé

—————-

Ingezonden brief aan de heer Asabina, zoals gepubliceerd op de website van Starnieuws.
15 juli 2011

Zeer geachte meneer Asabina,
meer dan de helft van mijn (Surinaamse) vriendenkring is én gay én gezond, in hart en hoofd. Dat was al zo toen ik in Suriname op school zat en mijn vrienden niet durfden voor hun geaardheid uit te komen vanwege mensen als u. Ik ben blij dat ik veel van deze vrienden langzaam heb zien groeien en sterker zien worden, tot het punt dat ze durfden zichzelf te zijn en met angst in hun hart voor afwijzing door geliefden, eindelijk durfden te laten zien wie ze zijn. Ik ben TROTS op ze, ze maken mijn leven rijker, in zowel Nederland als Suriname. Suriname anno 2011 is op dit punt een veel prettigere samenleving geworden, doordat zij er nu zichtbaar deel van uitmaken, daarmee geven ze een signaal aan anderen die lijden onder afwijzing dat het mogelijk is vrijheid en ruimte voor de eigen ik te creëren.

U zegt dat de homoseksuele broeders en zusters ziek zijn. Met uw uitspraken laat u zien dat u niet kiest voor ruimte, vrijheid en democratische ontwikkeling. U laat zien dat u kiest voor een bekrompen manier van denken, á la Stenen Tijdperk. Ik zeg: iedereen die de Bijbel gebruikt om een ander te vernederen, te kleineren en te beknechten, begrijpt de ware boodschap van verlichting uit dat heilige boek niet. Ik zeg: de enige ziekte die ik zie is bij u, het ontbreekt u aan gezond verstand in uw hoofd en aan liefde in uw hart.

Intussen weten we collectief dat mensen die zulke repressieve taal uitslaan als u, zelf in de grootste angst voor het een of ander leven. Ik zeg: maakt u een afspraak met een psycholoog, en laat de liefde van God en de mensen om u heen u verlichten en bevrijden. Want u maakt Suriname internationaal belachelijk door uw uitspraken over homoseksualiteit, u maakt dat het land op internationale podia niet serieus wordt genomen. Ook uw uitspraken waarmee u vrouwenbesnijdenis goedpraat, doen mij als vrouw en mens gruwen. Suriname heeft het al moeilijk genoeg zonder uw prehistorische blik op onze medemensen. Dat er burgers in het land zijn die denken zoals u denkt, het zij zo, het verschil is dat zij niet als parlementslid het land belachelijk kunnen maken op nationale en internationale podia. Aan die mensen zeg ik: onthou één ding, de homoseksuele mens heeft heteroseksuele mensen als ouders.

Aan mijn heterovrienden, homovrienden en lesbische vriendinnen: let’s party and enjoy life!! Maak gebruik van deze gelegenheid om licht en liefde te verspreiden, ga niet in de energie van de heer Asabina zitten, want dan verspreid je zijn energie. Denk aan de les van de film Karate Kid: bij karate gebruik je de energie van de ander, door die om te keren, om jezelf beter neer te zetten, om kracht neer te zetten. Let’s do it! Love and light to u all.

Ohm Shanti (vrede zij met u),
Usha Marhé
auteur