Disclaimer

Over het copyright van de teksten op deze website:
Op alle artikelen en foto’s die op deze website zijn gepubliceerd en waar als auteur of fotograaf de naam Usha Marhé is vermeld,  ligt het copyright bij Usha Marhé, eigenaar en beheerder van deze website.  Overname van (delen van) artikelen, teksten en/of foto’s zonder bronvermelding is plagiaat en zal ook als zodanig worden aangemerkt. Bij teksten e/o foto’s die niet van Usha Marhé zijn, wordt volledigheidshalve en zo zorgvuldig mogelijk de bron vermeld; indien er bij een artikel of foto geen vermelding of een foute naamsvermelding staat, dan ontvangt de beheerder daar graag via email informatie over, zodat zij dit terstond kan corrigeren e/o aanpassen. Voor email, zie contactgegevens.

Aan een ieder die deze website en weblog bezoekt:
Via het eerste boek van Usha Marhé en via videogesprekken op You Tube is o.a. informatie te vinden over seksueel geweld, met als speciaal aandachtsgebied incest. De aangeboden informatie is bedoeld om herkenning en erkenning van dit probleem te vergroten, zodat de bezoeker c.q. lezer, indien zelf slachtoffer van (een vorm van) seksueel geweld, weet dat zij/hij er niet alleen voor staat en zich daardoor innerlijk gesterkt kan voelen om een stap vooruit te zetten. De informatie kan ook versterkend werken indien de lezer geen slachtoffer is, maar wel het probleem van seksueel geweld wil leren begrijpen, om iemand anders te kunnen ondersteunen in haar of zijn proces.

Het raadplegen van deze specifieke informatie via deze website is bedoeld ter oriëntatie van de informatiezoeker. Dat is de enige intentie van deze website. Het is geen website waar professionele psychologische of psychiatrische hulp wordt aangeboden.

Indien je slachtoffer (of pleger) van seksueel geweld bent, is het zeer wenselijk om professionele hulp te zoeken, in de vorm die bij jou past en die je helpt je verantwoordelijkheden ten opzichte van jezelf te aanvaarden, je genezing te bevorderen en jezelf te omarmen. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen proces en je eigen genezing en de stappen die je daarbij wel of niet onderneemt. Mocht de manier waarop deze materie op deze website besproken wordt je niet bevallen, dan heb je de keus om verder te zoeken en iets te vinden dat je wel bevalt.

Dat je uiteindelijk de sukh aur shanti, de vrede en vreugde, de liefde en waardering moge ervaren, waar we allemaal zo hard naar op zoek zijn.

Odi, Nemeste,
Usha N. Marhé